Despre Noi

DATA PROTECTION LAW FIRM


Compania DATA PROTECTION LAW FIRM este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanță juridică și de asigurarea și implementarea cerințelor din domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Profilul acestei companii se bazează pe prestarea serviciilor legate de regimul juridic al protecției datelor cu caracter personal precum și a legislației conexe ce vizează secretul de stat, secretul comercial, secretul fiscal, secretul medical precum și în raport cu alte tipuri de informație cu accesibilitatea limitată.

Serviciile oferite de către companie au drept scop: respectarea dreptului fundamental al persoanei fizice la viața privată și asigurarea regimului juridic al protecției datelor cu caracter personal de către operatori și persoanele împuternicite de către operatori.

Realizarea acestui drept modern este pusă în sarcina unei echipe tinere însă ambițioase, care dispune de practică și competență profesională cumulativ mai bine de 10 ani în cadrul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, precum și în cadrul Consiliului Europei precum și în mediul privat pe domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Mizăm în primul rând pe calitatea serviciilor prestate, în acest sens asumându-ne pe deplin răspunderea pentru activitatea realizată prin reputație și garanții pecuniare.