Arealul de competență

Domeniul polițienesc

Activitatea desfășurată de către organele din sectorul polițienesc (CNA, SIS, PG, DIP, MAI) privind accesarea bazelor de date, interceptarea comunicațiilor electronice, colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal în procese contravenționale, penale sau speciale, dezvăluirea datelor cu caracter personal către autoritățile publice sau private inclusiv mass-media;

Domeniul financiar-bancar și nebancar

Activitatea desfășurată de către instituțiile financiare bancare și nebancare, volumul datelor cu caracter personal colectate, modul de utilizare a acestora.


Domeniul medical

Activitatea desfășurată de către instituțiile medicale publice și private în ceea ce privește asigurarea drepturilor pacienților la confidențialitatea informaților privind starea de sănătate, a procedurilor administrate și a condițiilor de păstrare și utilizare a acestor informații.

Domeniul educațional

Activitatea desfășurată de către instituțiile publice și private privind administrarea informațiilor despre elevi/studenți, stocarea bazelor de date, utilizarea camerelor video și a altor mijloace automatizate în raport cu subiecții de date.

Domeniul comerțului electronic

Activitatea desfășurată de către sectorul privat prin oferirea serviciilor electronice de comercializare a produselor alimentare și nealimentare.

Domeniul public

Activitatea desfășurată de către autoritățile și instituiții publice privind instituirea, reglementarea și administrarea registrelor informaționale de stat, bazelor de date și a sistemelor de evidență, interacțiunea cu persoana fizică și realizarea sarcinilor și atribuțiilor cu care sunt investi acestea.

Domeniul privat

Activitatea desfășurată de către agenții economici manifestată prin crearea și ținerea bazelor de date, prestarea serviciilor care implică prelucrarea datelor cu caracter personal începând de la raporturile de muncă până la activitatea economică realizată prin tombole, promoții, oferte, marketing direct etc.