Despre Companie


Compania DATA PROTECTION LAW FIRM este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanță juridică și de asigurarea și implementarea cerințelor din domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Profilul acestei companii se bazează pe prestarea serviciilor legate de regimul juridic al protecției datelor cu caracter personal precum și a legislației conexe ce vizează secretul de stat, secretul comercial, secretul fiscal, secretul medical precum și în raport cu alte tipuri de informație cu accesibilitatea limitată.

Află mai mult

Scopul Nostru


Serviciile oferite de către companie au drept scop: respectarea dreptului fundamental al persoanei fizice la viața privată și asigurarea regimului juridic al protecției datelor cu caracter personal de către operatori și persoanele împuternicite de către operatori.

Arealul de competență


Domeniul polițienesc

Activitatea desfășurată de către organele din sectorul polițienesc (CNA, SIS, PG, DIP, MAI) privind accesarea bazelor de date, interceptarea comunicațiilor electronice, colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal în procese contravenționale, penale sau speciale, dezvăluirea datelor cu caracter personal către autoritățile publice sau private inclusiv mass-media;

Domeniul financiar-bancar și nebancar

Activitatea desfășurată de către instituțiile financiare bancare și nebancare, volumul datelor cu caracter personal colectate, modul de utilizare a acestora.

Domeniul privat

Activitatea desfășurată de către agenții economici manifestată prin crearea și ținerea bazelor de date, prestarea serviciilor care implică prelucrarea datelor cu caracter personal începând de la raporturile de muncă până la activitatea economică realizată prin tombole, promoții, oferte, marketing direct etc.

Domeniul educațional

Activitatea desfășurată de către instituțiile publice și private privind administrarea informațiilor despre elevi/studenți, stocarea bazelor de date, utilizarea camerelor video și a altor mijloace automatizate în raport cu subiecții de date.

Domeniul comerțului electronic

Activitatea desfășurată de către sectorul privat prin oferirea serviciilor electronice de comercializare a produselor alimentare și nealimentare.

Domeniul public

Activitatea desfășurată de către autoritățile și instituiții publice privind instituirea, reglementarea și administrarea registrelor informaționale de stat, bazelor de date și a sistemelor de evidență, interacțiunea cu persoana fizică și realizarea sarcinilor și atribuțiilor cu care sunt investi acestea.
0
+
Clienți mulțumiți
+
0
Ani de activitate
+
0
Consultări Oferite

Ultimele Noutăți


Adresează o întrebare

Adresează o întrebare experților în GDPR