EXPERTS - SERGIU BOZIANU

SERGIU BOZIANU

Implementarea politicii de stat în domeniul dreptului la viaţa privată, protecţiei datelor cu caracter personal şi controlul conformităţii prelucrării acestora.SPECIALIZARE

Implementarea politicii de stat în domeniul dreptului la viaţa privată, protecţiei datelor cu caracter personal şi controlul conformităţii prelucrării acestora

EXPERIENȚĂ ÎN DOMENIU

2018   Director ,,LAW, PRIVACY & DATA PROTECTION SERVICES” SRL

2018   Președinte, Asociația pentru Protecția Vieții Private

2017 – 2018   Șef Direcția conformitate, Şef adjunct Direcţie generală supraveghere și conformitate, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova

2013 – 2017   Şef adjunct Direcţie evidenţă şi control, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova

2013   Consultant principal în Direcţia juridică şi relaţii cu publicul, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova

2012   Consultant superior în Direcţia Juridică şi relaţii cu publicul, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova

2011 – 2012   Specialist principal în Secţia juridică şi resurse umane, Inspectoratul Principal de Stat Pentru Supravegherea Pieţei Metrologie şi Protecţia Consumatorilor

2009 – 2011  Ajutor netitular, Procuratura Generală

STUDII

 1. Licenţă, drept, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 2. Licenţă, finanţe şi bănci, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 3. Master, drept, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 4. Doctorand, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

 PUBLICAŢII

2017  Publicarea datelor cu caracter personal consemnate în hotărîrile judecătorești: transparență decizională și lupta cu corupția sau ingerință arbitrară în viața privată a subiecților de date

2016   Codul deontologic al jurnalistului: Dreptul de acces la informație vs protecția datelor cu caracter personal

2016  Revista – Ziarul Național de Drept, Date cu caracter personal vs date personale

2016  Revista – Ziarul Național de Drept, Elementele constitutive ale datelor cu caracter personal

2015   CPDP computers, privacy & data protection, Accesul organelor de drept la informație

 • Broșură, Conceptul tehnic al inviolabilitații vieții private

A participat în calitate de co-autor și ulterior (după demisionarea din funcția publica) expert independent la elaborarea proiectelor de lege care se referă la:

 1. Legea privind protecția datelor cu caracter personal;
 2. Legea privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova;
 3. Legea privind regimul juridic al mijloacelor video;
 4. Legea privind accesul la informație;
 5. Legea privind libertatea de exprimare;
 6. Legea presei;
 7. Legea cu privire la secretul de stat;
 8. Codul contravențional;

care au menirea de a racorda/transpune actele naționale la Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și Directiva (UE) 2016/680  a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului – cadrul juridic european ce vine să deslușească prevederile Convenției nr. 108 pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal care este obligatorie pentru 47 state membre a Consiliului Europei precum: Franța, Germania, Italia, Federația Rusă, Armenia, Azerbaijan și inclusiv Republica Moldova.